Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, förädlar och säljer återvunna produkter och jord. All verksamhet sker på våran anlägging vid Vällstaverken. 

Kontakta Mikael Edlund för mer information:
070-561 33 89 eller mikael@damattsson.se.

Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, förädlar och säljer återvunna produkter och jord. All verksamhet sker på våran anlägging vid Vällstaverken.

Kontakta Mikael Edlund för mer information:
070-561 33 89 eller mikael@damattsson.se

Vi tar emot schaktmassor ... title=Vi tar emot schaktmassor ...

Vi tar emot schaktmassor ...

... och naturmaterial title=... och naturmaterial

... och naturmaterial

Vällsta – mottagningsavgifter

MaterialPer ton
Rena torra schaktmassor110 kr
Rena blöta schaktmassor, lera290 kr
Ren asfalt170 kr
Ren betong med armering170 kr
Betongslipers300 kr
Ren betong100 kr
Konstruktionsmtrl.415 kr
Skut/berg ö 80cm45 kr
Rent ris400 kr
Stubb1900 kr
Komposterbart material900 kr
Betongbil med obrunnen betong85 kr
Sopsand110 kr
Snö55 kr
Ren- jord, sand, krossmaterial samt fräsasfalt lämpade för produktillverkning mottages
fritt efter godkännande av vår personal

Vällsta – mottagningsavgifter

Material
Rena torra schaktmassor
110 kr / ton
Rena blöta schaktmassor, lera
290 kr / ton
Ren asfalt
170 kr / ton
Ren betong med armering
170 kr / ton
Betongslipers
300 kr / ton
Ren betong
100 kr / ton
Konstruktionsmtrl.
415 kr / ton
Skut/berg ö 80cm
45 kr / ton
Rent ris
400 kr / ton
Stubb
1900 kr / ton
Komposterbart material
900 kr / ton
Betongbil med obrunnen betong
85 kr / ton
Sopsand
110 kr / ton
Snö
55 kr / ton
Ren- jord, sand, krossmaterial samt fräsasfalt lämpade för produkttillverkning mottages fritt efter godkännande av vår personal

Redovisar kunden/transportören felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.

Prislista gäller from 2018-02-02
Moms tillkommer på samtliga priser.