Vår målsättning är att kunder ska utnyttja anläggningen fullt ut och minimera transporterna, genom att leverera schaktmassor till anläggningen och ta med krossprodukter, återvunna produkter eller jord av olika sorter i retur.

Vår vision är att samhällets krav på mer resursutnyttjande och återvinning ska gå att förverkliga genom ett väl riktat samhällsstöd. Vi vill förverkliga en återvinningsanläggning med högsta möjliga resursutnyttjande och ett högt miljötänkande.

Historik

D.A. Mattsson AB är ett familjeföretag, som har funnits sedan 1921 och drivs i tredje generationen, där en del i företaget är deponi och återvinningsverksamhet för schaktmassor. 

Deponiverksamheten började i slutet av 60-talet på den egna fastigheten Vällsta 1:3 i mindre skala. Verksamheten växte. 

Sedan 1984 arrenderas mark inom Vällsta 1:2. 1990 arrenderas ytterligare mark, Edsby 1:1 (Vällstaverken). 

1992 startades täktverksamhet med asfalttillverkning inom samma område. Detta drivs av Skanska.

1994 började vi på försök med återvinning av schaktmassor och ris. Vi lyckades skapa en marknad för våra produkter. Intresset från kunderna ökade och återvinning är idag en betydande del i vårt företag.

2003 får vi tillstånd att bedriva återvinning i större skala.