Störst på återvinning

Välkommen till norra Europas mest moderna och effektiva återvinningsanläggning! Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, betong, asfalt och tegel som vi förädlar och säljer som återvunna produkter och jord. Detta bidrar till minskad mängd avfall, mindre klimatpåverkan och en bättre livscykel för materialet.

D.A Mattsson erbjuder sina kunder möjligheten att tippa och hämta återvunnet material på samma anläggning. Detta sparar både på transporter, tid och miljö och bidrar till ett slutet kretslopp. Dessutom hyr vi ut upplagsmark och lagerlokaler.

Följ oss på Facebook för snabb information och andra nyheter!

Om oss

Hos D.A. Mattsson kan du lämna schaktmassor och naturmaterial för återvinning, och ta med dig förädlade produkter tillbaka. Det kretsloppet gynnar både er och naturen.