D.A. Mattssons jordar

Våra jordprodukter är tillverkade av återvunna, mullrika och jordiga massor. Dessa blandar vi med tvättad natursand som vi återvinner från olika projekt i Stockholm, samt vår egenproducerade grönkompost och naturgödsel m.m. för att få rätt jord till rätt ändamål.

Vi har möjligheten att tillverka jord efter dina önskemål och förutsättningar.

Vi kan även erbjuda torvfri jord tillverkad av 100% återvunna ingredienser med samma goda egenskaper som gjord innehållande torv har.

Alla våra jordar går även att hämta i storsäck. Mer information om våra storsäckar hittar du här:

Storsäck


Gräsmattejord A – AMA DCL 11/1 

Gräsmattejord A är en stabil jord med högt lerinnehåll som passar till anläggning och restaurering av gräsytor. Jorden lämpar sig bra till normala utföranden & fuktförhållanden.

Siktning         20 mm                  pH                     5,5 – 7,5

Lerinnehåll    5 – 15 vikt%         Ledningstal     1,0 – 4,0

Mullhalt         3 – 5 vikt%            Volymvikt         ca 1,3 ton/m³


Gräsmattejord B – AMA DCL 11/2 

Gräsmattejord B är en stabil jord med lågt lerinnehåll som passar till anläggning och restaurering av gräsytor. Jorden lämpar sig bra till torra utföranden där man önskar en stabil jord med god genomsläpplighet.

Siktning         20 mm                  pH                     5,5 – 7,5

Lerinnehåll    0 – 6 vikt%           Ledningstal     1,0 – 4,0

Mullhalt         3 – 5 vikt%           Volymvikt         ca 1,3 ton/m³


Växtjord A Plant – AMA DCL 11/1

Växtjord A Plant är en naturgödslad, mullig jord som passar till plantering av träd, buskar och perenner för normala utföranden & fuktförhållanden.

Siktning         20 mm                  pH                     5,5 – 7,5

Lerinnehåll    5 – 15 vikt%         Ledningstal     1,5 – 4,0

Mullhalt         5 – 8 vikt%            Volymvikt         ca 1,3 ton/m³


Växtjord B Plant – AMA DCL 11/2

Växtjord B Plant är en naturgödslad, mullig jord som passar till plantering av träd, buskar och perenner för torra utföranden där man önskar en jord med god genomsläpplighet.

Siktning         20 mm                  pH                     5,5 – 7,5

Lerinnehåll    0 – 6 vikt%           Ledningstal     1,5 – 4,0

Mullhalt         5 – 8 vikt%            Volymvikt         ca 1,3 ton/m³


Rabattjord 

Rabattjord är en mulljord som passar plantering av blommor i rabatter, köksträdgårdar, odling i pallkragar samt jordförbättring. Den höga mullhalten ger jorden en porös och bra struktur med god fukthållande förmåga.

Siktning         20 mm                  pH                     5,5 – 7,5

Mullhalt         >15 vikt%              Ledningstal     1,5 – 4,5

Volymvikt      ca 0,7 ton/m³


Ängsjord 

Ängsjord är en mager, sandig och näringsfattig jord som passar perfekt för sådd av ängsblommor.

Siktning         20 mm                  pH                     5,5 – 7,5

Mullhalt         3-5 vikt%              Ledningstal      0,5 – 2,5

Lerinnehåll    0 – 5 vikt%            Volymvikt         ca 1,3 ton/m³


Då alla våra jordar är tillverkade av återvunna samt naturliga råvaror kan vissa avvikelser förekomma. Dessa avvikelser har ingen påverkan på jordens kvalité eller egenskaper.

Jordprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Status Information
Växtjord A Plant
AMA DCL 11/1
300 kr Plantering av buskar, träd & perenner.
Ej ogräsfri
Växtjord A Plant vinter**
AMA DCL 11/1
340 kr Plantering av buskar, träd & perenner.
Ej ogräsfri
Växtjord B Plant
AMA DCL 11/2
300 kr Beställningsvara Plantering av buskar, träd & perenner.
Ej ogräsfri
Gräsmattejord A
AMA DCL 11/1
280 kr Fd. Anläggningsjord. Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Gräsmattejord A vinter**
AMA DCL 11/1
320 kr F. Anläggningsjord Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Gräsmattejord B
AMA DCL 11/2
280 kr Beställningsvara Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Rabattjord 750 kr Beställningsvara Plantering av blommor i rabatter, köksträdgårdar, odling i
pallkragar samt jordförbättring.
Ängsjord 300 kr Beställningsvara Sådd av ängsblommor
Sportjord 60/40 385 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 80/20 335 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 90/10 320 kr Såbädd till gräsmattor
Naturgödsel 450 kr Hygieniserad animalisk gödsel. I mån av tillgång
Fukthållande jord* 15 kr Beställningsvara Anmälningspliktig

* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs anmälan för att få använda massor över KM. För mer information samt beställning, kontakta [email protected]
** Vinterpriser gäller från 1a november t.o.m. 31a mars