Här hittar du prislistor för alla D.A. Mattssons produkter. Har du frågor om våra priser, eller vill du skicka in en förfrågan? Kontakta vår platschef Mikael Edlund så hjälper han dig.

Välj prislista

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.

Gäller fr.o.m. 2018-09-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton)
Rena torra schakt-jordmassor 110 kr
Rena blöta schaktmassor, lera 290 kr
Ren asfalt 195 kr
Ren betong med armering 195 kr
Betongslipers 300 kr
Ren betong 100 kr
Konstruktionsmaterial 415 kr
Skut/berg ö 80 cm 45 kr
Rent ris 400 kr
Stubb 1 900 kr
Komposterbart material 900 kr
Betongbil med obrunnen betong 85 kr
Sopsand 110 kr
Snö 55 kr

Obs! Ingen naturgrusskatt tillkommer på sandprodukter. Ren jord, sand, krossmaterial samt fräsasfalt lämpade för produktillverkning mottages fritt efter godkännande av vår personal.

Våtsiktade produkter

Gäller fr.o.m. 2018-09-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
Finsand 0,063-0,5 180 kr
Dressand 0,2-3,8 180 kr Toppdressing gräsytor
Sand 0-8 120 kr
Puts- och leksand 0-2 219 kr I mån av tillgång
Grus 2-8 219 kr I mån av tillgång
Mattsson-blandning 0-8 180 kr Halkbekämpning. Grus, sand och salt. I mån av tillgång
N/K Singel, tvättad 8-16 70 kr Kampanjpris
N/K Singel, tvättad 16-32 70 kr Kampanjpris
N/K Singel, tvättad 32-64 70 kr Kampanjpris

Krossprodukter

Gäller fr.o.m. 2018-09-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
ÅV-Stenmjöl 0-8 120 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0-16 100 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0-32 90 kr Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0-63 65 kr 50% berg, 50% betong
ÅV-Betongkross 0-90 10 kr Krossad betong Kampanj!
ÅV-Bergkross 0-150 55 kr Krossat berg

Jordprodukter

Gäller fr.o.m. 2018-09-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Information
Odlingsjord 250 kr Avsedd för planteringar/rabatter
Anläggningsjord 200 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Anläggningsjord vinter (nov-april) 250 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Fukthållande jord 50 kr Sorterad lerjord