Här hittar du prislistor för alla D.A. Mattssons produkter. Har du frågor om våra priser, eller vill du skicka in en förfrågan? Kontakta vår verksamhetschef Tommie Thuresson så hjälper han dig.

Ladda ner vår aktuella prislista här:

D.A.Mattsson_Prislista_2022-03-01

Vår nya prislista för 2023 börjar gälla 2023-04-01 men här kan du ta del av den redan nu:

D.A.Mattsson_Prislista_2023

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.
Alla bilar som kör in material till oss måste kunna visa materialet vid vår invåg. Därför tar vi inte emot bilar med täckt flak.

Gäller fr.o.m. 2022-03-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton) Information
Rena torra schakt-jordmassor
KM< MKM
310 kr Måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning för godkännande
Rena torra schakt-jordmassor
< KM
170 kr Större projekt måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning för godkännande
Rena torra grusmassor < MRR 135 kr Endast projekt. Sandiga/grusiga massor kan rabatteras efter överenskommelse
Rena blöta schaktmassor, lera 310 kr Ej över MRR
Ren asfalt 225 kr Asfalt och grus. Ej tjärasfalt
Ren betong med armering 280 kr Fri från annat byggavfall
Ren betong utan armering 120 kr Fri från annat byggavfall
Betongslipers 315 kr
Obrunnen betong 110 kr
Konstruktionsmaterial 500 kr
Skut/berg över 80 cm 65 kr
Berg under 80 cm Fri inkörning Större projekt kan offereras
Rent ris 410 kr
Stubb 1 900 kr
Komposterbart material 900 kr Får ej innehålla större grus och sten
Sopsand 160 kr
Snö 75 kr
Hästgödsel 260 kr

Vid fellastning debiteras 100 kr per ton. Med fellastning menas om kunden behöver tippa det material som precis har lastats, t.ex. då kund bett om fel material, ändrat sig eller av annan anledning inte vill ha det material som lastats på flaket.
Vid inblandning av sopor och annat avfall kan en straffavgift tillkomma

Våtsiktade produkter ÅV

Gäller fr.o.m. 2022-03-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
Finsand 0,063/0,5 85 kr Tillfälligt slut
Dressand 0,2/2 190 kr Tillfälligt slut Toppdressing gräsytor
Puts- och leksand 0/2 219 kr I mån av tillgång
Murbrukssand N 0/4 145 kr Tillfälligt slut Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk, kabelsand
Betonggrus N 0/8 140 kr Ballast till betong, CE 2+
Mattssonblandning 0/8 230 kr Halkbekämpning. Naturgrus 2-8, sand 0-8, salt.
Återvinningsbar på D.A. Mattssons anläggning
Rörgravsfyllning N 0/8 110 kr Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning
EU Gungsand 2/6 370 kr Tillfälligt slut Stötdämpande underlag
Grus NK, tvättad 2/8 219 kr Tillfälligt slut
Grus NK, tvättad 4/8 185 kr
Singel NK, tvättad 8/16 140 kr Ballast till betong, CE 2+
Singel NK, tvättad 16/32 80 kr
Singel NK, tvättad 32/90 80 kr Tillfälligt slut I mån av tillgång
Stoppsten 200 < 900 kr Beställningsvara Dekorativ sten till gata/trädgård, varierande storlek.

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2022-03-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
ÅV-Stenmjöl 0/8 140 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/16 130 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/32 120 kr Bärlager, CE 2+
ÅV-Makadam 8/16 140 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/150 80 kr Tillfälligt slut Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0/63 85 kr Krossat berg & betong
ÅV-Betongkross 0/90 10 kr ★ Kampanjpris! Krossad betong
ÅV-Fyllnadsmassor 0/90 30 kr Krossad översten, schaktmassor
ÅV-Asfaltsgrus 0/16 10 kr ★ Kampanjpris! Sort. fr. uppbruten asfalt
ÅV-Asfaltsgrus 0/90 10 kr ★ Kampanjpris! Sort. fr. uppbruten asfalt

Jordprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2022-03-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Status Information
Odlingsjord 310 kr Avsedd för planteringar/rabatter
Ej ogräsfri
Sportjord 60/40 345 kr Tillfälligt slut
Sportjord 80/20 295 kr
Sportjord 90/10 275 kr Tillfälligt slut
Anläggningsjord 260 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Anläggningsjord vinter (nov-april) 310 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
*Fukthållande jord 10 kr Beställningsvara Anmälningspliktig

* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs tillstånd att använda massor över KM. För mer information samt beställning, kontakta [email protected]