Här hittar du prislistor för alla D.A. Mattssons produkter. Har du frågor om våra priser, eller vill du skicka in en förfrågan? Kontakta vår verksamhetschef Tommie Thuresson så hjälper han dig.

Ladda ner vår prislista

Prislista-2021-04-01

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.
Alla bilar som kör in material till oss måste kunna visa materialet vid vår invåg. Därför tar vi inte emot bilar med täckt flak.

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton) Information
Rena torra schakt-jordmassor
KM< MKM
130 kr Måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning
Rena torra schakt-jordmassor
< KM
130 kr Större projekt måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning
Rena torra grus-jordmassor
< KM
90 Endast större projekt
Rena blöta schaktmassor, lera 220 kr Endast < MRR (tillfälligt)
Ren asfalt 220 kr
Ren betong med armering 220 kr Vi tar ej emot fiberarmerad betong
Betongslipers 300 kr
Ren betong 115 kr Utan armering
Konstruktionsmaterial 475 kr
Skut/berg över 80 cm 65 kr
Berg under 80 cm Fri inkörning. Större projekt kan offereras
Sandiga/grusiga massor kan rabatteras efter överenskommelse
Rent ris 400 kr
Stubb 1 900 kr
Komposterbart material 900 kr
Betongbil med obrunnen betong 100 kr
Sopsand 150 kr
Snö 65 kr
Hästgödsel 250 kr Begränsad mottagning. Anmäl tippning samt ton till [email protected]

Vid fellastning debiteras 100 kr per ton. Med fellastning menas om kunden behöver tippa det material som precis har lastats, t.ex. då kund bett om fel material, ändrat sig eller av annan anledning inte vill ha det material som lastats på flaket.

Våtsiktade produkter

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
Finsand 0,063/0,5 60 kr Tillfälligt slut
Dressand 0,2/2 180 kr Toppdressing gräsytor
Puts- och leksand 0/2 219 kr I mån av tillgång
Murbrukssand N 0/4 135 kr Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk
Betonggrus N 0/8 130 kr Ballast till betong
Mattssonblandning 0/8 220 kr Halkbekämpning. Naturgrus 2-8, sand 0-8, salt.
Återvinningsbar på D.A. Mattssons anläggning
Rörgravsfyllning N 0/8 100 kr
EU Gungsand 2/6 350 kr Stötdämpande underlag
Grus NK, tvättad 2/8 219 kr
Grus NK, tvättad 4/8 200 kr
Singel NK, tvättad 8/16 120 kr Tillfälligt slut Ballast till betong
Singel NK, tvättad 16/32 95 kr
Singel NK, tvättad 32/90 85 kr
Stoppsten 200 < 900 kr Beställningsvara Dekorativ sten till gata/trädgård, varierande storlek.

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
ÅV-Stenmjöl 0/8 130 kr Tillfälligt slut Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/16 120 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/32 110 kr Krossat berg, bärlager
ÅV-Berg/Betongkross 0/63 75 kr ~50% berg, 50% betong
ÅV-Betongkross 0/90 30 kr Tillfälligt slut Krossad betong
ÅV-Bergkross 0/150 70 kr Tillfälligt slut
Beställningsvara
Krossat berg
Asfaltsgrus 0/16 50 kr Sort. fr. uppbruten asfalt
Asfaltsgrus 0/90 30 kr Sort. fr. uppbruten asfalt

Jordprodukter

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Status Information
Odlingsjord 310 kr Slut för säsongen Avsedd för planteringar/rabatter
Sportjord 60/40 340 kr
Sportjord 80/20 290 kr
Sportjord 90/10 270 kr
Anläggningsjord 260 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Anläggningsjord vinter (nov-april) 160 kr ★ KAMPANJ Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Fukthållande jord 35 kr Tillfälligt slut Sorterad lerjord