Här hittar du prislistor för alla D.A. Mattssons produkter. Har du frågor om våra priser, eller vill du skicka in en förfrågan? Kontakta vår platschef Mikael Edlund så hjälper han dig.

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.

Gäller fr.o.m. 2020-10-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton)
Rena torra schakt-jordmassor 130 kr
Rena blöta schaktmassor, lera 220 kr
Ren asfalt 220 kr
Ren betong med armering 220 kr
Betongslipers 300 kr
Ren betong 115 kr
Konstruktionsmaterial 475 kr
Skut/berg ö 80 cm 65 kr
Berg under 80 cm Fri inkörning.
Rent ris 400 kr
Stubb 1 900 kr
Komposterbart material 900 kr
Betongbil med obrunnen betong 100 kr
Sopsand 150 kr
Snö 65 kr

Våtsiktade produkter

Gäller fr.o.m. 2020-10-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
Finsand 0,063/0,5 60 kr
Dressand 0,2/3,8 180 kr Toppdressing gräsytor
Sand 0/4 135 kr
Betonggrus 0/8 130 kr
Puts- och leksand 0/2 219 kr I mån av tillgång
Grus 2/8 219 kr I mån av tillgång
Mattsson-blandning 0/8 220 kr Halkbekämpning. Naturgrus 2-8, sand 0-8, salt.
N/K Singel, tvättad 8/16 120 kr
N/K Singel, tvättad 16/32 95 kr
N/K Singel, tvättad 32/90 95 kr
Rörgravsfyllning 0/8 N 100 kr

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter

Gäller fr.o.m. 2020-10-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
ÅV-Stenmjöl 0/8 130 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/16 120 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/32 110 kr Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0/63 75 kr 50% berg, 50% betong
ÅV-Betongkross 0/90 20 kr Krossad betong
ÅV-Bergkross 0/150 70 kr Krossat berg
Asfaltsgrus 0/18 50 kr Sort. fr. uppbruten asfalt

Jordprodukter

Gäller fr.o.m. 2020-10-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Information
Odlingsjord 310 kr Avsedd för planteringar/rabatter
Sportjord 60/40 340 kr
Sportjord 80/20 290 kr
Sportjord 90/10 270 kr
Anläggningsjord 260 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Anläggningsjord vinter (nov-april) 310 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Fukthållande jord 35 kr Sorterad lerjord