Här hittar du prislistor för alla D.A. Mattssons produkter. Har du frågor om våra priser, eller vill du skicka in en förfrågan? Kontakta vår verksamhetschef Tommie Thuresson så hjälper han dig.

Ladda ner vår aktuella prislista här:

Prislista 2024

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Ladda ner vår prislista för storsäck här:

Prislista Storsäck 2024

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.
Alla bilar som kör in material till oss måste kunna visa materialet vid vår invåg. Därför tar vi inte emot bilar med täckt flak.

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton) Information
Rena torra schakt-jordmassor KM < MKM 300 kr Måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning
för godkännande
Rena torra schakt-jordmassor < KM 175 kr Större projekt måste föranmälas och kund måste skicka in
analyser/markundersökning för godkännande
Rena torra grusmassor < MRR 105 kr Endast projekt. Sandiga/grusiga massor kan rabatteras
efter överenskommelse
Rena blöta schaktmassor, lera < MRR 200 kr Ej stapelbar lera. Ej över MRR
Torr borrkax 410 kr Måste godkännas innan körning
Blöt borrkax 510 kr Måste godkännas innan körning
Ren asfalt 200 kr Asfalt och grus. Ej tjärasfalt
Ren betong med armering 280 kr Fri från annat byggavfall
Ren betong utan armering 120 kr Fri från annat byggavfall
Betongslipers 335 kr
Obrunnen betong 100 kr
Takpannor röd 110 kr
Takpannor svart 200 kr
Konstruktionsmaterial 600 kr
Skut/berg över 80 cm 70 kr
Berg under 80 cm Fri inkörning Större projekt kan offereras
Rent ris 315 kr
Stubb 1 450 kr
Komposterbart material 500 kr Får ej innehålla större grus och sten
Sopsand 180 kr
Snö 85 kr
Hästgödsel 150 kr Får ej innehålla sopor, trä eller annat avfall

Vid fellastning debiteras 100 kr per ton. Med fellastning menas om kunden behöver tippa det material som precis har lastats, t.ex. då kund bett om fel material, ändrat sig eller av annan anledning inte vill ha det material som lastats på flaket.
Vid inblandning av sopor och annat avfall kan en straffavgift tillkomma

Våtsiktade produkter ÅV

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Sortering [mm] Pris (kr/ton) Status Information
Finsand 0,063/0,5 90 kr
Dressand 0,2/2 230 kr Toppdressing gräsytor
Murbruk/kabelsand 0/4 155 kr Ballast till murbruk, kabelsand,
sättlager, fogmaterial,
Betonggrus N 0/8 155 kr Ballast till betong, CE 2+
Rörgravsfyllning 0/8 120 kr Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning
EU Gungsand 2/6 390 kr Stötdämpande underlag
ÅV-Grus NK, tvättad 2/8 230 kr
ÅV-Grus NK, tvättad 4/8 200 kr
ÅV-Singel NK, tvättad 8/16 100 kr Ballast till betong, CE 2+
ÅV-Singel NK, tvättad 16/32 40 kr
ÅV-Singel NK, tvättad 32/90 35 kr
Stoppsten 200 < 950 kr Beställningsvara Dekorativ sten till gata/trädgård,
varierande storlek.

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Sortering [mm] Pris (kr/ton) Status Information
ÅV-Stenmjöl 0/8 153 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/16 142 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/32 131 kr Bärlager, CE 2+
ÅV-Makadam 8/16 153 kr Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0/63 80 kr Krossat berg & betong
ÅV-Betongkross 0/90 40 kr Krossad betong
ÅV-Fyllnadsmassor 0/150 35 kr Krossad sten, sorterade schaktmassor
ÅV-Bergkross 0/150 87 kr Beställningsvara Krossat berg
ÅV-Asfaltsgrus 0/16 45 kr Sort. fr. uppbruten asfalt
ÅV-Asfaltsgrus 0/90 25 kr Sort. fr. uppbruten asfalt
ÅV-Tegelkross Röd 8/16 700 kr NYHET! Krossad sorterad tegel
ÅV-Tegelkross Röd 0/16 520 kr NYHET! Krossad tegel

Vinterprodukter

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Sortering [mm] Pris [kr/ton] Status Information
Mattssonblandning 0/8 250 kr Halkstopp, saltblandat. Återvunnen, tvättad naturgrus 2/8 & sand 0/8, salt.
Halkstopp 4/8 215 kr Tillfälligt slut Krossat berg
Halkstopp, saltblandat 4/8 250 kr Tillfälligt slut Krossat berg, salt

Jordprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Status Information
Växtjord A Plant 300 kr AMA DCL 11/1. Plantering av buskar, träd & perenner.
Ej ogräsfri
Växtjord B Plant 300 kr Beställningsvara AMA DCL 11/2. Plantering av buskar, träd & perenner.
Ej ogräsfri
Gräsmattejord A 280 kr AMA DCL 11/1. Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Gräsmattejord B 280 kr Beställningsvara AMA DCL 11/2. Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Rabattjord 750 kr Beställningsvara Plantering av blommor i rabatter, köksträdgårdar, odling i
pallkragar samt jordförbättring.
Ängsjord 300 kr Beställningsvara Sådd av ängsblommor
Sportjord 60/40 385 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 80/20 335 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 90/10 320 kr Såbädd till gräsmattor
Naturgödsel 450 kr Hygieniserad animalisk gödsel. I mån av tillgång
Fukthållande jord* 15 kr Beställningsvara Anmälningspliktig

* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs anmälan för att få använda massor över KM. För mer information samt beställning, kontakta [email protected]
** Vinterpriser gäller från 1a november t.o.m. 31a mars

Storsäck

Gäller fr.o.m. 2023-04-01 – Moms tillkommer

Produkt Sortering [mm] Pris per säck Status Information
ÅV - Stenmjöl 0/8 650 kr Krossat berg
ÅV - Bergkross 0/16 650 kr Krossat berg
ÅV - Bergkross 0/32 650 kr Bärlager, CE 2+
ÅV - Berg/betongkross 0/63 650 kr Krossat berg & betong
ÅV - Betongkross 0/90 650 kr Tillfälligt slut Krossad betong
ÅV - Bergkross 0/150 650 kr Tillfälligt slut Krossat berg
ÅV - Fyllnadsmassor 0/150 650 kr Krossat sten, sorterade schaktmassor
ÅV - Makadam 8/16 650 kr Krossat berg
ÅV - Asfaltsgrus 0/16 550 kr Sorterad uppbruten asfalt
ÅV - Asfaltsgrus 0/90 550 kr Sorterad uppbruten asfalt
ÅV - Tegelkross Röd 8/16 1200 kr Krossad, sorterad tegel, röd.
Finsand 0,063/0,5 650 kr Tvättad sand
Dressand 0,2/2 750 kr Tvättad sand. Toppdressing gräsytor
Murbruk/kabelsand 0/4 650 kr Ballast till murbruk, kabelsand,
sättlager, fogmaterial
Betonggrus N 0/8 650 kr Ballast till betong, CE 2+
Rörgravsfyllning 0/8 650 kr Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning
Mattssonblandning 0/8 750 kr Halkbekämpning med salt
EU Gungsand 2/6 850 kr Tillfälligt slut Stötdämpande underlag
ÅV - Grus, tvättad 4/8 750 kr Tillfälligt slut Tvättat grus
ÅV - Grus, tvättad 2/8 750 kr Tvättat grus
ÅV - Singel, tvättad NK 8/16 650 kr Ballast till betong, CE 2+
ÅV - Singel, tvättad NK 16/32 650 kr Tvättad sten
ÅV - Singel, tvättad NK 32/90 650 kr Tvättad sten
Växtjord A Plant
AMA DCL 11/1
750 kr Avsedd för plantering buskar/träd.
Ej ogräsfri
Anläggningsjord A
AMA DCL 11/1
750 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor.
Ej ogräsfri
Sportjord 60/40 750 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 80/20 750 kr Tillfälligt slut Såbädd till gräsmattor
Sportjord 90/10 750 kr Såbädd till gräsmattor
Naturgödsel 1600 kr Hygieniserad animalisk gödsel
*Fukthållande jord 550 kr Anmälningspliktig

* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs tillstånd att använda massor över KM. För mer information samt beställning, kontakta [email protected]