Nu finns D.A. Mattssons produkter att köpa på storsäck. Säckarna är ca 1 kubikmeter stora och kommer med D.A. Mattssons logga.

Beställning
För köp av storsäck gäller följande:
– Beställning sker genom att mejla [email protected] produktens hela namn, hur många säckar och när ni vill hämta säckarna
– Du blir informerad via mejl när dina säckar är klara att hämtas och vi skickar en faktura
– Du är välkommen att hämta säckarna vid avtalat datum
– Räkna med att det kan ta 2-3 arbetsdagar att säcka produkterna

Fakturan skickas när säcken är packad, även om upphämtning uteblir

 

Storsäck

Gäller fr.o.m. 2023-04-01 – Moms tillkommer

Produkt Fraktion Pris per säck Information
ÅV - Stenmjöl 0/8 650 kr Krossat berg
ÅV - Bergkross 0/16 650 kr Krossat berg
ÅV - Bergkross 0/32 650 kr Bärlager, CE 2+
ÅV - Berg/betongkross 0/63 650 kr Krossat berg & betong
ÅV - Betongkross 0/90 650 kr Krossad betong
ÅV - Bergkross 0/150 650 kr Krossat berg
ÅV - Fyllnadsmassor 0/90 650 kr Krossat sten, sorterade schaktmassor
ÅV - Makadfam 8/16 650 kr Krossat berg
Asfaltsgrus 0/16 550 kr Sorterad uppbruten asfalt
Asfaltsgrus 0/90 550 kr Sorterad uppbruten asfalt
Finsand 0,063/0,5 650 kr Tvättad sand
Dressand 0,2/2 750 kr Tvättad sand. Toppdressing gräsytor
Puts & leksand 0/2 750 kr Tvättad sand.
Murbrukssand 0/4 650 kr Tvättad sand. Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk, kabelsand
Betonggrus 0/8 650 kr Ballast till betong, CE 2+
Rörgravsfyllning 0/8 650 kr Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning
Mattssonblandning 0/8 750 kr Halkbekämpning med salt
EU Gungsand 2/6 850 kr Stötdämpande underlag
Grus 4/8 750 kr Tvättat grus
Grus 2/8 750 kr Tvättat grus
N/K Singel, tvättad 8/16 650 kr Ballast till betong, CE 2+
N/K Singel, tvättad 16/32 650 kr Tvättad sten
N/K Singel, tvättad 32/90 650 kr Tvättad sten
Odlingsjord 750 kr Avsedd för plantering buskar/träd. Ej ogräsfri
Sportjord 60/40 750 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 80/20 750 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 90/10 750 kr Såbädd till gräsmattor
Anläggningsjord 750 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor. Ej ogräsfri
Naturgödsel 1600 kr Hygieniserad animalisk gödsel
*Fukthållande jord 550 kr Anmälningspliktig

* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs tillstånd att använda massor över KM. För mer information samt beställning, kontakta [email protected]