Nu finns D.A. Mattssons produkter att köpa på storsäck. Säckarna är ca 1 kubikmeter stora och kommer med D.A. Mattssons logga.

Beställning
Blanketten för beställning finner du här:

Beställning _säckar_2023_

– Fyll i blanketten och mejla den till [email protected]
– Du blir informerad via mejl när dina säckar är klara att hämtas och vi skickar en faktura
– Du är välkommen att hämta säckarna vid avtalat datum
– Räkna med att det kan ta 2-3 arbetsdagar att säcka produkterna

Fakturan skickas när säcken är packad, även om upphämtning uteblir

Hjälp med lastning av säck måste föranmälas på blanketten och en avgift på 1 550 kr kommer faktureras per lastningstillfälle.

Storsäck

Gäller fr.o.m. 2023-04-01 – Moms tillkommer

Produkt Sortering [mm] Pris per säck Status Information
ÅV - Stenmjöl 0/8 650 kr Krossat berg
ÅV - Bergkross 0/16 650 kr Krossat berg
ÅV - Bergkross 0/32 650 kr Bärlager, CE 2+
ÅV - Berg/betongkross 0/63 650 kr Krossat berg & betong
ÅV - Betongkross 0/90 650 kr Tillfälligt slut Krossad betong
ÅV - Bergkross 0/150 650 kr Tillfälligt slut Krossat berg
ÅV - Fyllnadsmassor 0/150 650 kr Krossat sten, sorterade schaktmassor
ÅV - Makadam 8/16 650 kr Krossat berg
ÅV - Asfaltsgrus 0/16 550 kr Sorterad uppbruten asfalt
ÅV - Asfaltsgrus 0/90 550 kr Sorterad uppbruten asfalt
ÅV - Tegelkross Röd 8/16 1200 kr Krossad, sorterad tegel, röd.
Finsand 0,063/0,5 650 kr Tvättad sand
Dressand 0,2/2 750 kr Tvättad sand. Toppdressing gräsytor
Murbruk/kabelsand 0/4 650 kr Ballast till murbruk, kabelsand,
sättlager, fogmaterial
Betonggrus N 0/8 650 kr Ballast till betong, CE 2+
Rörgravsfyllning 0/8 650 kr Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning
Mattssonblandning 0/8 750 kr Halkbekämpning med salt
EU Gungsand 2/6 850 kr Tillfälligt slut Stötdämpande underlag
ÅV - Grus, tvättad 4/8 750 kr Tillfälligt slut Tvättat grus
ÅV - Grus, tvättad 2/8 750 kr Tvättat grus
ÅV - Singel, tvättad NK 8/16 650 kr Ballast till betong, CE 2+
ÅV - Singel, tvättad NK 16/32 650 kr Tvättad sten
ÅV - Singel, tvättad NK 32/90 650 kr Tvättad sten
Växtjord A Plant
AMA DCL 11/1
750 kr Avsedd för plantering buskar/träd.
Ej ogräsfri
Anläggningsjord A
AMA DCL 11/1
750 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor.
Ej ogräsfri
Sportjord 60/40 750 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 80/20 750 kr Tillfälligt slut Såbädd till gräsmattor
Sportjord 90/10 750 kr Såbädd till gräsmattor
Naturgödsel 1600 kr Hygieniserad animalisk gödsel
*Fukthållande jord 550 kr Anmälningspliktig

* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs tillstånd att använda massor över KM. För mer information samt beställning, kontakta [email protected]