D.A. Mattsson är ett familjeföretag i fjärde generationen. Vi har vårdat marken runt Vällsta gård i nästan ett århundrade, och vår målsättning är att den ska bevaras i minst hundra år till.

D.A. Mattsson AB är ett familjeföretag, som har funnits sedan 1921 och drivs i fjärde generationen. Företaget är verksamt inom återvinning av schaktmassor, naturmaterial, förädling och försäljning av återvunna produkter och jord samt uthyrning av mark för lokaler och upplag.

Hos oss råder en familjär stämning, vi trivs i miljöerna runt Vällsta gård och med varandra. Vår verksamhet präglas av omtanke för miljön och för varann. En platt organisation gör att alla medarbetare känner sig delaktiga.

Tusentals lastbilar passerar genom grindarna till Vällstaverken varje år.

D.A. Mattsson är branschens mest innovativa företag inom miljöarbete. Att maximera utdelningen av naturresurser och minimera transporter är bra för både miljö och ekonomi.

Vi värnar om miljön och hela vår verksamhet går ut på att uppnå cirkulär ekonomi. Det är viktigare än någonsin att använda återvunna material och ta hand om vår planet på bästa sätt. Detta har vi på D.A. Mattsson jobbat med i snart hundra år och det tänker vi fortsätta med i minst hundra år till.

Vi är ledande inom återvinning i Sverige och Europa och hoppas kunna vara en ledstjärna för andra branscher. Vår vision är att samhällets krav på mer resursutnyttjande och återvinning ska gå att uppnå genom ett väl riktat samhällsstöd. Vi vill förverkliga en återvinningsanläggning med högsta möjliga resursutnyttjande och ett högt miljötänkande.

Vår målsättning är att kunder ska utnyttja anläggningen fullt ut och minimera transporterna, genom att leverera schaktmassor till anläggningen och ta med krossprodukter, återvunna produkter eller jord av olika sorter i retur. På så vis bryter vi mindre berg och sparar planetens resurser.

101 år med
D.A. Mattsson

D.A. Mattsson är ett familjeföretag i fjärde generationen, och om bara ett par år firar vi vårt 100-årsjubileum. I tidslinjen nedan kan du se företagets milstolpar år för år.

 • 1921 Start

  Våren 1921 köpte David Adrian Mattsson Vällsta gård, och tillsammans med sin fru och sina två söner flyttade han dit från Lagga socken utanför Uppsala. Verksamheten bestod då främst av traditionellt jordbruk och grusleveranser med häst och vagn. Det var svåra tider med depression i landet och bristen på kontanter tvingade fram entreprenörsanda och flexibilitet.

 • 1931 Första lastbilen

  Fram till 1931 levererades grus från Vällsta gård med häst och vagn, bland annat till byggnationen vid Barkaby flygfält. Den första lastbilen inhandlades för att underlätta leveranserna. Under vintertid kördes ved och koks runtom i Storstockholm.

 • 1930 Verksamma söner

  Under 1930-1940-talet blev sönerna Arne och Sture verksamma i företaget och fler bilar köptes in.

 • 1950 Utökad drift

  Sönerna tog över företaget 1950 och utökade då driften med tankbilar samt flera plog- och sandningskontrakt åt dåvarande Vägstyrelsen.

 • 1960 Deponi

  Under 1960-1970 blev tredje generationen Mattsson verksamma i företaget. 1968 såldes mjölkkorna och tippverksamheten startade samt växte.

 • 1980 Högkonjunktur

  Vid slutet av 1980-talet påverkades D.A. Mattsson av högkonjunktur på tippen och uthyrningen av uppställningsmarkerna. Åkeriverksamheten avvecklades.

 • 1990 Återvinning

  Tredje generationen Mattsson, det vill säga, Dag, Bengt och Sten, tog över driften vid början av 1990-talet och fortsatte att utveckla företaget. VällstaVerken startades med bergtäkt, tipp och återvinning av stubb, ris, betong, asfalt samt tillverkning av matjord genom industriell hantering av kompostmaterial.

 • 2007 4:e generationen

  Sedan januari 2007 driver fjärde generationen, Niklas Mattsson och Johan Mattsson, bolaget vidare.

 • 2016 Våtsiktsanläggning

  Europas mest moderna och effektiva återvinningsanläggning invigs på VällstaVerken.  Företaget kan nu återvinna och tvätta schaktmassor och naturmaterial för vidare försäljning. Ett tiotal återvunna och tvättade produkter erbjuds, däribland sand, grus och singel.

 • 2021 Jubileum

  År 2021 kommer D.A. Mattsson att ha drivits av samma familj, på samma plats, i hundra år. Det ska vi fira ordentligt!