Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, förädlar och säljer återvunna produkter och jord. All verksamhet sker på våran anlägging vid Vällstaverken.

Hos oss vid Vällstaverken i Upplands Väsby kan kunder lämna bland annat schakt-jordmassor, blöta schaktmassor, lera, asfalt, betong med armering, betongslipers, ris, obrunnen betong, sopsand, komposterbart material och snö. Vi förädlar och återvinner materialet så att inget går till spillo.

Klassificering av inkommande material görs av vår personal. Vi förbehåller oss rätten att klassificera inkommande massor enligt vår egen bedömning samt avvisa fordon som inte uppfyller våra kriterier.
Massor som överstiger KM måste alltid föranmälas och godkännas innan införsel. Schaktmassor ska vara fria från inblandning av betong/tegel/asfalt/sopor/plast eller liknande material.

  • Schakt/jord och blöta massor ska testas efter Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark samt glödgningsförlust.
  • Vid stora volymer, samt vid misstanke om tjärasfalt, kräver vi analys på PAH:er
  • Vid misstanke om PFAS kräver vi analyser
  • Stora mängder berg ska testas enligt Stockholms Stads vägledning Provtagning och klassificering av sulfidförande berg.

Vi tester regelbundet massorna som körs in till oss. Skulle massorna överstiga vad som är deklarerat/tillåtet kommer vi stoppa införseln av materialet till dess att det reds ut. Om kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras en straffavgift.

Information som chaufförer ska ha med sig när de kör upp på våra vågar:

  • Vilket material de kör samt eventuell föroreningsgrad
  • Vilken kund som ska faktureras
  • Fakturamärkning/littra
  • Projektnamn

Deklarationsblanketter för schaktmassor och massor finner ni under Dokument till höger på denna sida.

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.
Alla bilar som kör in material till oss måste kunna visa materialet vid vår invåg. Därför tar vi inte emot bilar med täckt flak.

Gäller fr.o.m. 2022-03-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton) Information
Rena torra schakt-jordmassor
KM< MKM
310 kr Måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning för godkännande
Rena torra schakt-jordmassor
< KM
170 kr Större projekt måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning för godkännande
Rena torra grusmassor < MRR 90 kr Endast projekt. Sandiga/grusiga massor kan rabatteras efter överenskommelse
Rena blöta schaktmassor, lera 310 kr Ej över MRR
Ren asfalt 225 kr Asfalt och grus. Ej tjärasfalt
Ren betong med armering 280 kr Fri från annat byggavfall
Ren betong utan armering 120 kr Fri från annat byggavfall
Betongslipers 315 kr
Obrunnen betong 110 kr
Konstruktionsmaterial 500 kr
Skut/berg över 80 cm 65 kr
Berg under 80 cm Fri inkörning Större projekt kan offereras
Rent ris 410 kr
Stubb 1 900 kr
Komposterbart material 900 kr Får ej innehålla större grus och sten
Sopsand 160 kr
Snö 75 kr
Hästgödsel 260 kr

Vid fellastning debiteras 100 kr per ton. Med fellastning menas om kunden behöver tippa det material som precis har lastats, t.ex. då kund bett om fel material, ändrat sig eller av annan anledning inte vill ha det material som lastats på flaket.
Vid inblandning av sopor och annat avfall kan en straffavgift tillkomma