Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, förädlar och säljer återvunna produkter och jord. All verksamhet sker på vår anläggning vid Vällstaverken.

Hos oss vid Vällstaverken i Upplands Väsby norr om Stockholm kan kunder lämna in material som schakt-jordmassor, blöta schaktmassor, lera, asfalt, betong med armering, betongslipers, ris, obrunnen betong, sopsand, komposterbart material och snö. Vi förädlar och återvinner materialet så att inget går till spillo och därmed minimeras behovet av deponi.

Så bedömer vi material för återvinning & deponi

Klassificering av inkommande material görs av vår personal. Vi förbehåller oss rätten att klassificera inkommande massor enligt vår egen bedömning samt avvisa fordon som inte uppfyller våra kriterier.

Det är avfallsproducentens ansvar att göra en riskbedömning om det finns misstanke om föroreningar i massorna samt att se till att massorna körs till en godkänd anläggning.

Här listar vi vilka analyser och prover vi vill ha på de olika materialen som förs in till oss. Detta är endast en vägledning och vi kan komma att kräva analyser utöver dessa om vi ser ett behov. Vid osäkerhet eller frågor är ni välkomna att mejla eller ringa oss så kan vi hjälpa er.

Större projekt samt massor som överstiger KM måste alltid föranmälas och godkännas innan införsel. Detta gör ni genom att fylla i en deklarationsblankett och mejla den till oss tillsammans med analyserna. Vi tar ej emot massor som överstiger MKM och/eller inert.

Schaktmassor

 • Finns det misstanke om föroreningar kräver vi att massorna provtas. Det är kunden som står för riskbedömningen och provtagningen.
 • Schakt/jord och blöta massor ska testas efter Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark samt TOC.
 • Vid misstanke om PFOS/PFAS kräver vi analyser på detta.
 • Vid misstanke om PCB kräver vi analys på detta
 • Vid misstanke om klororganiska pesticider (DDT)/ organiska tennföreningar eller andra föroreningar kräver vi analyser på detta
 • Schaktmassor ska vara fria från inblandning av betong/tegel/asfalt/sopor/plast eller liknande material.

Asfalt

 • Vid stora volymer, samt vid misstanke om tjärasfalt, kräver vi analyser på PAH.

Berg

 • Vid stora mängder berg samt vid misstanke om förorening ska berget testas enligt Stockholms Stads vägledning Provtagning och klassificering av sulfidförande berg samt totalhalter/laktest på metaller.

Betong

 • Totalhalter metaller inklusive sexvärt krom.
 • Vid misstanke vill vi ha analyser på PAH, alifater och aromater

Vi tester regelbundet massorna som körs in till oss. Skulle massorna överstiga vad som är deklarerat/tillåtet kommer vi stoppa införseln av materialet till dess att det reds ut. Om kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras en straffavgift samt kostnader för hantering och bortforsling.

Att ta med vid deponi & återvinning av schaktmassor

Denna information ska chaufförer ha med sig när de kör upp på våra vågar:

 • Vilket material de kör samt eventuell föroreningsgrad
 • Vilken kund som ska faktureras
 • Fakturamärkning/littra
 • Projektnamn

Deklarationsblanketter för schaktmassor, massor samt handelsdokument för transport av obehandlat hästgödsel finner ni under Dokument till höger på denna sida.

Återvinning av jord i Stockholm

I vår verksamhet gör vi vårt yttersta för att kunna återvinna jord, schaktmassor och andra material. Vår ambition är alltid att återvinna och återbruka de massor som kommer till oss. Att deponera massor är ett sista alternativ om det inte finns någon efterfrågan på materialet på marknaden eller om det av andra skäl måste deponeras, till exempel vid vissa typer av förorening eller att materialen inte går att separera.

Vi tar emot råjord som vi förädlar och säljer till kunder som behöver den vid anläggningsprojekt, i trädgårdar och liknande. Gör ett bra val för miljön du också och välj återvunna massor och jord i dina projekt. Vi hjälper dig gärna vidare för att hitta passande alternativ till dina förutsättningar och önskemål. Vi kan även ta fram fler jordsorter vid förfrågan.

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.
Alla bilar som kör in material till oss måste kunna visa materialet vid vår invåg. Därför tar vi inte emot bilar med täckt flak.

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton) Information
Rena torra schakt-jordmassor KM < MKM 300 kr Måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning
för godkännande
Rena torra schakt-jordmassor < KM 175 kr Större projekt måste föranmälas och kund måste skicka in
analyser/markundersökning för godkännande
Rena torra grusmassor < MRR 105 kr Endast projekt. Sandiga/grusiga massor kan rabatteras
efter överenskommelse
Rena blöta schaktmassor, lera < MRR 200 kr Ej stapelbar lera. Ej över MRR
Torr borrkax 410 kr Måste godkännas innan körning
Blöt borrkax 510 kr Måste godkännas innan körning
Ren asfalt 200 kr Asfalt och grus. Ej tjärasfalt
Ren betong med armering 280 kr Fri från annat byggavfall
Ren betong utan armering 120 kr Fri från annat byggavfall
Betongslipers 335 kr
Obrunnen betong 100 kr
Takpannor röd 110 kr
Takpannor svart 200 kr
Konstruktionsmaterial 600 kr
Skut/berg över 80 cm 70 kr
Berg under 80 cm Fri inkörning Större projekt kan offereras
Rent ris 315 kr
Stubb 1 450 kr
Komposterbart material 500 kr Får ej innehålla större grus och sten
Sopsand 180 kr
Snö 85 kr
Hästgödsel 150 kr Får ej innehålla sopor, trä eller annat avfall

Vid fellastning debiteras 100 kr per ton. Med fellastning menas om kunden behöver tippa det material som precis har lastats, t.ex. då kund bett om fel material, ändrat sig eller av annan anledning inte vill ha det material som lastats på flaket.
Vid inblandning av sopor och annat avfall kan en straffavgift tillkomma