Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, förädlar och säljer återvunna produkter och jord. All verksamhet sker på våran anlägging vid Vällstaverken.

Hos oss vid Vällstaverken i Upplands Väsby kan kunder lämna bland annat schakt-jordmassor, blöta schaktmassor, lera, asfalt, betong med armering, betongslipers, ris, obrunnen betong, sopsand, komposterbart material och snö. Vi förädlar och återvinner materialet så att inget går till spillo.

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.

Gäller fr.o.m. 2020-10-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton)
Rena torra schakt-jordmassor 130 kr
Rena blöta schaktmassor, lera 220 kr
Ren asfalt 220 kr
Ren betong med armering 220 kr
Betongslipers 300 kr
Ren betong 115 kr
Konstruktionsmaterial 475 kr
Skut/berg ö 80 cm 65 kr
Berg under 80 cm Fri inkörning.
Rent ris 400 kr
Stubb 1 900 kr
Komposterbart material 900 kr
Betongbil med obrunnen betong 100 kr
Sopsand 150 kr
Snö 65 kr