Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, förädlar och säljer återvunna produkter och jord. All verksamhet sker på våran anlägging vid Vällstaverken.

Hos oss vid Vällstaverken i Upplands Väsby kan kunder lämna bland annat schakt-jordmassor, blöta schaktmassor, lera, asfalt, betong med armering, betongslipers, ris, obrunnen betong, sopsand, komposterbart material och snö. Vi förädlar och återvinner materialet så att inget går till spillo.

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.
Alla bilar som kör in material till oss måste kunna visa materialet vid vår invåg. Därför tar vi inte emot bilar med täckt flak.

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton) Information
Rena torra schakt-jordmassor
KM< MKM
130 kr Måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning
Rena torra schakt-jordmassor
< KM
130 kr Större projekt måste föranmälas och kund måste skicka in analyser/markundersökning
Rena torra grus-jordmassor
< KM
90 Endast större projekt
Rena blöta schaktmassor, lera 220 kr Endast < MRR (tillfälligt)
Ren asfalt 220 kr
Ren betong med armering 220 kr Vi tar ej emot fiberarmerad betong
Betongslipers 300 kr
Ren betong 115 kr Utan armering
Konstruktionsmaterial 475 kr
Skut/berg över 80 cm 65 kr
Berg under 80 cm Fri inkörning. Större projekt kan offereras
Sandiga/grusiga massor kan rabatteras efter överenskommelse
Rent ris 400 kr
Stubb 1 900 kr
Komposterbart material 900 kr
Betongbil med obrunnen betong 100 kr
Sopsand 150 kr
Snö 65 kr
Hästgödsel 250 kr Begränsad mottagning. Anmäl tippning samt ton till [email protected]

Vid fellastning debiteras 100 kr per ton. Med fellastning menas om kunden behöver tippa det material som precis har lastats, t.ex. då kund bett om fel material, ändrat sig eller av annan anledning inte vill ha det material som lastats på flaket.