Vi tar emot schaktmassor, naturmaterial, förädlar och säljer återvunna produkter och jord. All verksamhet sker på våran anlägging vid Vällstaverken.

Hos oss vid Vällstaverken i Upplands Väsby kan kunder lämna bland annat schakt-jordmassor, blöta schaktmassor, lera, asfalt, betong med armering, betongslipers, ris, obrunnen betong, sopsand, komposterbart material och snö. Vi förädlar och återvinner materialet så att inget går till spillo.

Mottagningsavgifter

Om kunden kunden/transportören redovisar felaktiga eller vilseledande uppgifter om material debiteras upplastning och borttransport samt deponiavgift.

Gäller fr.o.m. 2018-09-01 – Moms tillkommer

Produkt Pris (kr/ton)
Rena torra schakt-jordmassor 110 kr
Rena blöta schaktmassor, lera 290 kr
Ren asfalt 195 kr
Ren betong med armering 195 kr
Betongslipers 300 kr
Ren betong 100 kr
Konstruktionsmaterial 415 kr
Skut/berg ö 80 cm 45 kr
Rent ris 400 kr
Stubb 1 900 kr
Komposterbart material 900 kr
Betongbil med obrunnen betong 85 kr
Sopsand 110 kr
Snö 55 kr

Obs! Ingen naturgrusskatt tillkommer på sandprodukter. Ren jord, sand, krossmaterial samt fräsasfalt lämpade för produktillverkning mottages fritt efter godkännande av vår personal.