Vi säljer krossade och siktade återvunna material i olika fraktioner för exempelvis byggnation av vägar till anläggning av gräsytor. Vi tar även fram material efter era önskemål.

Vi säljer våtsiktade produkter, krossprodukter och jordprodukter. Dessa material kan användas till många olika ändamål, bland annat som grus för halkbekämpning, finsand till sandlådor, toppdressing för gräsytor, odlingsjord och anläggningsjord för planteringar och rabattersamt mycket mer. Våra återvunna och renade material är så nära jungfrumaterial man kan komma.

Våtsiktade produkter

Gäller fr.o.m. 2019-01-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
Finsand 0,063-0,5 160 kr
Dressand 0,2-3,8 180 kr Toppdressing gräsytor
Sand 0-8 120 kr
Puts- och leksand 0-2 219 kr I mån av tillgång
Grus 2-8 219 kr I mån av tillgång
Mattsson-blandning 0-8 180 kr Halkbekämpning. Grus, sand och salt. I mån av tillgång
N/K Singel, tvättad 8-16 70 kr Kampanjpris
N/K Singel, tvättad 16-32 70 kr Kampanjpris
N/K Singel, tvättad 32-64 70 kr Kampanjpris

Krossprodukter

Gäller fr.o.m. 2019-01-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
ÅV-Sorterad asfaltgrus 0-18 50 kr
ÅV-Stenmjöl 0-8 120 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0-16 100 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0-32 90 kr Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0-63 65 kr 50% berg, 50% betong
ÅV-Betongkross 0-90 10 kr Krossad betong Kampanj!
ÅV-Bergkross 0-150 55 kr Krossat berg

Jordprodukter

Gäller fr.o.m. 2019-01-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Information
Odlingsjord 300 kr Avsedd för planteringar/rabatter
Sportjord 60/40 Pris på offert
Sportjord 80/20 Pris på offert
Anläggningsjord 250 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Anläggningsjord vinter (nov-april) 300 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Fukthållande jord 50 kr Sorterad lerjord