Vi säljer CE märkta och återvunna produkter till olika ändamål exempelvis byggnation av vägar, betongtillverkning och anläggning av gräsytor. Vi tar även fram material efter era önskemål.

Alla D.A. Mattssons produkter är tillverkade från återvunna massor som vi tagit emot på vår anläggning. Dessa produkter kan användas till många olika ändamål, bland annat som grus för halkbekämpning, finsand till sandlådor, toppdressing för gräsytor, odlingsjord och anläggningsjord för planteringar och rabatter, samt mycket mer.

Vi utvecklar ständigt våra processer för att kunna ta vara på mer material samt producera produkter av högre kvalitet. Vi arbetar även med att ge våra kunder ett brett utbud av produkter.

Våtsiktade produkter

D.A. Mattssons våtsiktade produkter är tvättade och sorterade i vår våtsiktanläggning som är en av norra Europas mest moderna anläggning.  Vår tvättade singel är en blandning av natursten och kross. Detta innebär att materialet innehåller näst intill inget finmaterial som binder fukt. Därför lämpar sig vårt singel och grus som dränerande material samt ballast till betong. Den tvättade sanden är det material som har tvättats bort från vårt singel och grus. Dessa sorterar vi efter olika fraktioner för att kunna erbjuda våra kunder kvalitetsmaterial för många olika användningsområden.

Krossade produkter

Våra krossprodukter är framtagna ur återvunnet berg, sten, betong och asfalt som är sorterade och krossade till önskade fraktioner. Dessa material lämpar sig bra till anläggningsändamål.

Jordprodukter

Våra jordprodukter är tillverkade av återvunna, mullrika och jordiga schaktmassor som vi blandar med tvättad sand, vår egen grönkompost med mera för att få rätt jord till rätt ändamål. Vi har även tagit fram sportjordar som fungerar utmärkt som såbädd för till exempel golfbanor, fotbollsplaner, parker med mera.

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Våtsiktade produkter ÅV

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Sortering [mm] Pris (kr/ton) Status Information
Finsand 0,063/0,5 90 kr
Dressand 0,2/2 230 kr Toppdressing gräsytor
Murbruk/kabelsand 0/4 155 kr Ballast till murbruk, kabelsand,
sättlager, fogmaterial,
Betonggrus N 0/8 155 kr Ballast till betong, CE 2+
Rörgravsfyllning 0/8 120 kr Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning
EU Gungsand 2/6 390 kr Tillfälligt slut Stötdämpande underlag
ÅV-Grus NK, tvättad 2/8 230 kr
ÅV-Grus NK, tvättad 4/8 200 kr Tillfälligt slut
ÅV-Singel NK, tvättad 8/16 100 kr Ballast till betong, CE 2+
ÅV-Singel NK, tvättad 16/32 40 kr
ÅV-Singel NK, tvättad 32/90 35 kr
Stoppsten 200 < 950 kr Beställningsvara Dekorativ sten till gata/trädgård,
varierande storlek.

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Sortering [mm] Pris (kr/ton) Status Information
ÅV-Stenmjöl 0/8 153 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/16 142 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/32 131 kr Bärlager, CE 2+
ÅV-Makadam 8/16 153 kr Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0/63 80 kr Krossat berg & betong
ÅV-Betongkross 0/90 40 kr Krossad betong
ÅV-Fyllnadsmassor 0/150 35 kr Krossad sten, sorterade schaktmassor
ÅV-Bergkross 0/150 87 kr Beställningsvara Krossat berg
ÅV-Asfaltsgrus 0/16 45 kr Sort. fr. uppbruten asfalt
ÅV-Asfaltsgrus 0/90 25 kr Sort. fr. uppbruten asfalt
ÅV-Tegelkross Röd 8/16 700 kr NYHET! Krossad sorterad tegel
ÅV-Tegelkross Röd 0/16 520 kr NYHET! Krossad tegel

Jordprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Status Information
Växtjord A Plant
AMA DCL 11/1
300 kr Plantering av buskar, träd & perenner.
Ej ogräsfri
Växtjord A Plant vinter**
AMA DCL 11/1
340 kr Plantering av buskar, träd & perenner.
Ej ogräsfri
Växtjord B Plant
AMA DCL 11/2
300 kr Beställningsvara Plantering av buskar, träd & perenner.
Ej ogräsfri
Gräsmattejord A
AMA DCL 11/1
280 kr Fd. Anläggningsjord. Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Gräsmattejord A vinter**
AMA DCL 11/1
320 kr F. Anläggningsjord Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Gräsmattejord B
AMA DCL 11/2
280 kr Beställningsvara Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Rabattjord 750 kr Beställningsvara Plantering av blommor i rabatter, köksträdgårdar, odling i
pallkragar samt jordförbättring.
Ängsjord 300 kr Beställningsvara Sådd av ängsblommor
Sportjord 60/40 385 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 80/20 335 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 90/10 320 kr Såbädd till gräsmattor
Naturgödsel 450 kr Hygieniserad animalisk gödsel. I mån av tillgång
Fukthållande jord* 15 kr Beställningsvara Anmälningspliktig

* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs anmälan för att få använda massor över KM. För mer information samt beställning, kontakta [email protected]
** Vinterpriser gäller från 1a november t.o.m. 31a mars

Vinterprodukter

Gäller fr.o.m. 2024-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Sortering [mm] Pris [kr/ton] Status Information
Mattssonblandning 0/8 250 kr Halkstopp, saltblandat. Återvunnen, tvättad naturgrus 2/8 & sand 0/8, salt.
Halkstopp 4/8 215 kr Tillfälligt slut Krossat berg
Halkstopp, saltblandat 4/8 250 kr Tillfälligt slut Krossat berg, salt