Vi säljer CE märkta och återvunna produkter till olika ändamål exempelvis byggnation av vägar, betongtillverkning och anläggning av gräsytor. Vi tar även fram material efter era önskemål.

Alla D.A. Mattssons produkter är tillverkade från återvunna massor som vi tagit emot på vår anläggning. Dessa produkter kan användas till många olika ändamål, bland annat som grus för halkbekämpning, finsand till sandlådor, toppdressing för gräsytor, odlingsjord och anläggningsjord för planteringar och rabatter, samt mycket mer.

Vi utvecklar ständigt våra processer för att kunna ta vara på mer material samt producera produkter av högre kvalitet. Vi arbetar även med att ge våra kunder ett brett utbud av produkter.

Våtsiktade produkter

D.A. Mattssons våtsiktade produkter är tvättade och sorterade i vår våtsiktanläggning som är en av norra Europas mest moderna anläggning.  Vår tvättade singel är en blandning av natursten och kross. Detta innebär att materialet innehåller näst intill inget finmaterial som binder fukt. Därför lämpar sig vårt singel och grus som dränerande material samt ballast till betong. Den tvättade sanden är det material som har tvättats bort från vårt singel och grus. Dessa sorterar vi efter olika fraktioner för att kunna erbjuda våra kunder kvalitetsmaterial för många olika användningsområden.

Krossade produkter

Våra krossprodukter är framtagna ur återvunnet berg, sten, betong och asfalt som är sorterade och krossade till önskade fraktioner. Dessa material lämpar sig bra till anläggningsändamål.

Jordprodukter

Våra jordprodukter är tillverkade av återvunna, mullrika och jordiga schaktmassor som vi blandar med tvättad sand, vår egen grönkompost med mera för att få rätt jord till rätt ändamål. Vi har även tagit fram sportjordar som fungerar utmärkt som såbädd för till exempel golfbanor, fotbollsplaner, parker med mera.

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Våtsiktade produkter ÅV

Gäller fr.o.m. 2022-03-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
Finsand 0,063/0,5 85 kr Tillfälligt slut
Dressand 0,2/2 190 kr Toppdressing gräsytor
Puts- och leksand 0/2 219 kr I mån av tillgång
Murbrukssand N 0/4 145 kr Tillfälligt slut Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk, kabelsand
Betonggrus N 0/8 140 kr Ballast till betong, CE 2+
Mattssonblandning 0/8 230 kr Halkbekämpning. Naturgrus 2-8, sand 0-8, salt.
Återvinningsbar på D.A. Mattssons anläggning
Rörgravsfyllning N 0/8 110 kr Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning
EU Gungsand 2/6 370 kr Tillfälligt slut Stötdämpande underlag
Grus NK, tvättad 2/8 219 kr
Grus NK, tvättad 4/8 185 kr
Singel NK, tvättad 8/16 140 kr Ballast till betong, CE 2+
Singel NK, tvättad 16/32 80 kr
Singel NK, tvättad 32/90 80 kr Tillfälligt slut I mån av tillgång
Stoppsten 200 < 900 kr Beställningsvara Dekorativ sten till gata/trädgård, varierande storlek.

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2022-03-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
ÅV-Stenmjöl 0/8 140 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/16 130 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/32 120 kr Bärlager, CE 2+
ÅV-Makadam 8/16 140 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/150 80 kr Tillfälligt slut Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0/63 85 kr Krossat berg & betong
ÅV-Betongkross 0/90 10 kr ★ Kampanjpris! Krossad betong
ÅV-Fyllnadsmassor 0/90 30 kr Krossad översten, schaktmassor
ÅV-Asfaltsgrus 0/16 10 kr ★ Kampanjpris! Sort. fr. uppbruten asfalt
ÅV-Asfaltsgrus 0/90 10 kr ★ Kampanjpris! Sort. fr. uppbruten asfalt

Jordprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2022-03-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Status Information
Odlingsjord 310 kr Avsedd för planteringar/rabatter
Ej ogräsfri
Sportjord 60/40 345 kr Tillfälligt slut
Sportjord 80/20 295 kr
Sportjord 90/10 275 kr Tillfälligt slut
Anläggningsjord 260 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Anläggningsjord vinter (nov-april) 310 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
*Fukthållande jord 10 kr Beställningsvara Anmälningspliktig

* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs tillstånd att använda massor över KM. För mer information samt beställning, kontakta [email protected]