Vi säljer krossade och siktade återvunna material i olika fraktioner för exempelvis byggnation av vägar till anläggning av gräsytor. Vi tar även fram material efter era önskemål.

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Vi säljer våtsiktade produkter, krossprodukter och jordprodukter. Dessa material kan användas till många olika ändamål, bland annat som grus för halkbekämpning, finsand till sandlådor, toppdressing för gräsytor, odlingsjord och anläggningsjord för planteringar och rabatter, samt mycket mer. Våra återvunna och renade material är så nära jungfrumaterial man kan komma.

Våtsiktade produkter

Gäller fr.o.m. 2019-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
Finsand 0,063-0,5 90 kr
Dressand 0,2-3,8 180 kr Toppdressing gräsytor
Sand 0-5 135 kr
Sand 0-8 120 kr
Puts- och leksand 0-2 219 kr I mån av tillgång
Grus 2-8 219 kr I mån av tillgång
Mattsson-blandning 0-8 220 Halkbekämpning. Naturgrus 2-8, sand 0-8, salt.
N/K Singel, tvättad 8-16 95 kr
N/K Singel, tvättad 16-32 85 kr
N/K Singel, tvättad 32-64 75 kr

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter

Gäller fr.o.m. 2019-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
ÅV-Stenmjöl 0-8 120 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0-16 110 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0-32 100 kr Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0-63 75 kr 50% berg, 50% betong
ÅV-Betongkross 0-90 10 kr Krossad betong
ÅV-Bergkross 0-150 60 kr Krossat berg

Jordprodukter

Gäller fr.o.m. 2019-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Information
Odlingsjord 300 kr Avsedd för planteringar/rabatter
Sportjord 60/40 340 kr
Sportjord 80/20 290 kr
Sportjord 90/10 270 kr
Anläggningsjord 250 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Anläggningsjord vinter (nov-april) 300 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Fukthållande jord 35 kr Sorterad lerjord