Vi säljer krossade och siktade återvunna material i olika fraktioner för exempelvis byggnation av vägar till anläggning av gräsytor. Vi tar även fram material efter era önskemål.

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Vi säljer våtsiktade produkter, krossprodukter och jordprodukter. Dessa material kan användas till många olika ändamål, bland annat som grus för halkbekämpning, finsand till sandlådor, toppdressing för gräsytor, odlingsjord och anläggningsjord för planteringar och rabatter, samt mycket mer. Våra återvunna och renade material är så nära jungfrumaterial man kan komma.

Våtsiktade produkter

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
Finsand 0,063/0,5 60 kr
Dressand 0,2/2 180 kr Toppdressing gräsytor
Murbrukssand N 0/4 135 kr
Puts- och leksand 0/2 219 kr I mån av tillgång
Betonggrus N 0/8 130 kr Ballast till betong
Mattsson-blandning 0/8 220 kr Halkbekämpning. Naturgrus 2-8, sand 0-8, salt.
Återvinningsbar på D.A. Mattssons anläggning
Rörgravsfyllning N 0/8 100 kr
EU Gungsand 2/6 350 I mån av tillgång
Grus N/K 2/8 219 kr I mån av tillgång
Grus N/K 4/8 200 I mån av tillgång
Singel N/K, tvättad 8/16 Tillfälligt slut
Singel N/K, tvättad 16/32 95 kr
Singel N/K, tvättad 32/90 85 kr

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Information
ÅV-Stenmjöl 0/8 130 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/16 120 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/32 110 kr Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0/63 75 kr 50% berg, 50% betong
ÅV-Betongkross 0/90 Tillfälligt slut Krossad betong
ÅV-Bergkross 0/150 Tillfälligt slut
För beställning kontakta verksamhetschef Tommie
Krossat berg
Asfaltsgrus 0/16 50 kr Sort. fr. uppbruten asfalt
Asfaltsgrus 0/90 Tillfälligt slut Sort. fr. uppbruten asfalt

Jordprodukter

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Information
Odlingsjord 310 kr Avsedd för planteringar/rabatter
Sportjord 60/40 340 kr
Sportjord 80/20 290 kr
Sportjord 90/10 270 kr
Anläggningsjord 260 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Anläggningsjord vinter (nov-april) 310 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Fukthållande jord 35 kr Sorterad lerjord