Vi säljer CE märkta och återvunna produkter till olika ändamål exempelvis byggnation av vägar, betongtillverkning och anläggning av gräsytor. Vi tar även fram material efter era önskemål.

Alla D.A. Mattssons produkter är tillverkade från återvunna massor som vi tagit emot på vår anläggning. Dessa produkter kan användas till många olika ändamål, bland annat som grus för halkbekämpning, finsand till sandlådor, toppdressing för gräsytor, odlingsjord och anläggningsjord för planteringar och rabatter, samt mycket mer.

Vi utvecklar ständigt våra processer för att kunna ta vara på mer material samt producera produkter av högre kvalitet. Vi arbetar även med att ge våra kunder ett brett utbud av produkter.

Våtsiktade produkter

D.A. Mattssons våtsiktade produkter är tvättade och sorterade i vår våtsiktanläggning som är en av norra Europas mest moderna anläggning.  Vår tvättade singel är en blandning av natursten och kross. Detta innebär att materialet innehåller näst intill inget finmaterial som binder fukt. Därför lämpar sig vårt singel och grus som dränerande material samt ballast till betong. Den tvättade sanden är det material som har tvättats bort från vårt singel och grus. Dessa sorterar vi efter olika fraktioner för att kunna erbjuda våra kunder kvalitetsmaterial för många olika användningsområden.

Krossade produkter

Våra krossprodukter är framtagna ur återvunnet berg, sten, betong och asfalt som är sorterade och krossade till önskade fraktioner. Dessa material lämpar sig bra till anläggningsändamål.

Jordprodukter

Våra jordprodukter är tillverkade av återvunna, mullrika och jordiga schaktmassor som vi blandar med tvättad sand, vår egen grönkompost med mera för att få rätt jord till rätt ändamål. Vi har även tagit fram sportjordar som fungerar utmärkt som såbädd för till exempel golfbanor, fotbollsplaner, parker med mera.

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Våtsiktade produkter ÅV

Gäller fr.o.m. 2023-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
Finsand 0,063/0,5 110 kr
Dressand 0,2/2 220 kr Toppdressing gräsytor
Puts- och leksand 0/2 240 kr Tillfälligt slut I mån av tillgång
Murbrukssand N 0/4 155 kr Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk, kabelsand
Betonggrus N 0/8 155 kr Ballast till betong, CE 2+
Rörgravsfyllning N 0/8 120 kr Ledningsbädd, kringfyllnad för dränledning
Mattssonblandning 0/8 250 kr Halkbekämpning. Naturgrus 2-8, sand 0-8, salt. Återvinningsbar på D.A. Mattssons anläggning
EU Gungsand 2/6 390 kr Tillfälligt slut Stötdämpande underlag
Grus NK, tvättad 2/8 230 kr
Grus NK, tvättad 4/8 200 kr Tillfälligt slut
Singel NK, tvättad 8/16 153 kr Ballast till betong, CE 2+
Singel NK, tvättad 16/32 80 kr
Singel NK, tvättad 32/90 80 kr I mån av tillgång
Stoppsten 200 < 950 kr Beställningsvara Dekorativ sten till gata/trädgård, varierande storlek.

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2023-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
ÅV-Stenmjöl 0/8 153 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/16 142 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/32 131 kr Bärlager, CE 2+
ÅV-Makadam 8/16 153 kr Krossat berg
ÅV-Berg/Betongkross 0/63 93 kr Krossat berg & betong
ÅV-Betongkross 0/90 40 kr Krossad betong
ÅV-Fyllnadsmassor 0/150 35 kr Krossad sten, sorterade schaktmassor
ÅV-Bergkross 0/150 87 kr Beställningsvara Krossat berg
ÅV-Asfaltsgrus 0/16 45 kr Sort. fr. uppbruten asfalt
ÅV-Asfaltsgrus 0/90 25 kr Sort. fr. uppbruten asfalt

Jordprodukter ÅV

Gäller fr.o.m. 2023-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Status Information
Odlingsjord 300 kr Avsedd för plantering buskar/träd.
Ej ogräsfri
Sportjord 60/40 375 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 80/20 325 kr Såbädd till gräsmattor
Sportjord 90/10 310 kr Såbädd till gräsmattor
Anläggningsjord 280 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Anläggningsjord vinter (nov-april) 320 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Ej ogräsfri
Naturgödsel 450 kr Tillfälligt slut Hygieniserad animalisk gödsel. I mån av tillgång
*Fukthållande jord 15 kr Beställningsvara Anmälningspliktig

* Fukthållande jord kan innehålla föroreningar över KM. Det krävs anmälan för att få använda massor över KM. För mer information samt beställning, kontakta [email protected]