Vi säljer krossade och siktade återvunna material i olika fraktioner för exempelvis byggnation av vägar till anläggning av gräsytor. Vi tar även fram material efter era önskemål.

OBS: Vi säljer endast till företag. Om du som privatperson vill köpa av oss så rekommenderar vi att du kontaktar ett åkeri.

Vi säljer våtsiktade produkter, krossprodukter och jordprodukter. Dessa material kan användas till många olika ändamål, bland annat som grus för halkbekämpning, finsand till sandlådor, toppdressing för gräsytor, odlingsjord och anläggningsjord för planteringar och rabatter, samt mycket mer. Våra återvunna och renade material är så nära jungfrumaterial man kan komma.

Våtsiktade produkter

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
Finsand 0,063/0,5 60 kr Tillfälligt slut
Dressand 0,2/2 180 kr Toppdressing gräsytor
Puts- och leksand 0/2 219 kr I mån av tillgång
Murbrukssand N 0/4 135 kr Sättlager, fogmaterial, ballast till murbruk
Betonggrus N 0/8 130 kr Ballast till betong
Mattssonblandning 0/8 220 kr Halkbekämpning. Naturgrus 2-8, sand 0-8, salt.
Återvinningsbar på D.A. Mattssons anläggning
Rörgravsfyllning N 0/8 100 kr
EU Gungsand 2/6 350 kr Stötdämpande underlag
Grus NK, tvättad 2/8 219 kr
Grus NK, tvättad 4/8 200 kr
Singel NK, tvättad 8/16 120 kr Tillfälligt slut Ballast till betong
Singel NK, tvättad 16/32 95 kr
Singel NK, tvättad 32/90 85 kr
Stoppsten 200 < 900 kr Beställningsvara Dekorativ sten till gata/trädgård, varierande storlek.

OBS! Ingen naturgrusskatt tillkommer på dessa produkter.

Krossprodukter

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn mm Pris (kr/ton) Status Information
ÅV-Stenmjöl 0/8 130 kr Tillfälligt slut Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/16 120 kr Krossat berg
ÅV-Bergkross 0/32 110 kr Krossat berg, bärlager
ÅV-Berg/Betongkross 0/63 75 kr ~50% berg, 50% betong
ÅV-Betongkross 0/90 30 kr Tillfälligt slut Krossad betong
ÅV-Bergkross 0/150 70 kr Tillfälligt slut
Beställningsvara
Krossat berg
Asfaltsgrus 0/16 50 kr Sort. fr. uppbruten asfalt
Asfaltsgrus 0/90 30 kr Sort. fr. uppbruten asfalt

Jordprodukter

Gäller fr.o.m. 2021-04-01 – Moms tillkommer

Produktnamn Pris (kr/ton) Status Information
Odlingsjord 310 kr Slut för säsongen Avsedd för planteringar/rabatter
Sportjord 60/40 340 kr
Sportjord 80/20 290 kr
Sportjord 90/10 270 kr
Anläggningsjord 260 kr Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Anläggningsjord vinter (nov-april) 160 kr ★ KAMPANJ Avsedd för gräsmattor/anläggningsytor
Fukthållande jord 35 kr Tillfälligt slut Sorterad lerjord